دولاب تهران سایت «دولاب تهران» در محرم سال 1431 قمری (1388 شمسی) با هدف انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی محله دولاب فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون زیر نظر «موسسه فرهنگی تکامل» با مدیریت «مهدی ابوطالبی» فعالیت می‌نماید. ارتباط با مدیر سایت: 09015728764 (تلگرام و پیامک) http://dolab.ir 2018-08-18T07:04:49+01:00 text/html 2018-07-22T16:14:30+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی بازی کودکان در بوستان آلاله (جهانپناه) 31 تیر 1397 http://dolab.ir/post/136 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16775/16774154-e3a560870578ec5c7280617dfd955d39-l.jpg" alt="بازی کودکان در بوستان جهانپناه - گذرپایین دولاب تهران "></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16775/16774155-30ef92a5b342cc22198d395789fb4152-l.jpg" alt="بازی کودکان در بوستان جهانپناه - گذرپایین دولاب تهران "></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16775/16774159-22481e37f957e1e5f4127e8f86766ff7-l.jpg" alt="بازی کودکان در بوستان جهانپناه - گذرپایین دولاب تهران "></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">بقیه تصاویر در ادامه مطلب&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2018-07-19T10:01:16+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی روضه هفتگی: بیت آیت الله سید مهدی طباطبایی شیرازی http://dolab.ir/post/134 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16771017-4324-l.jpg" alt="روضه روزهای چهارشنبه در بیت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16772/16771018-c2902005e5e11b2d90b1db7ad9a13cd1-l.jpg" alt="روضه روزهای چهارشنبه در بیت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید</font></div> text/html 2018-07-19T09:54:40+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی نمایش پهلوانی در میدان غیاثی http://dolab.ir/post/135 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16772/16771051-d0efec4d2c023f944db795e60bf881d2-l.jpg" alt="نمایش پهلوانی در میدان آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16771053-6701-l.jpg" alt="نمایش پهلوانی در میدان آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16772/16771056-188944cc3813aa428166854e6a2ca58f-l.jpg" alt="نمایش پهلوانی در میدان آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید&nbsp;</font></div> text/html 2018-06-27T15:53:16+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی رونمایی از کتاب اخلاق مبارزه http://dolab.ir/post/133 <div><br></div><div><br></div><div><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/133" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16751381-9802-l.jpg" alt="رونمایی از کتاب اخلاق مبارزه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی "></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/133" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16752/16751384-ff17b6ca193d1292b7a55827d96176b9-l.jpg" alt="رونمایی از کتاب اخلاق مبارزه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی "></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/133" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16751368-6439-l.jpg" alt="رونمایی از کتاب اخلاق مبارزه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی "></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#cc0000" size="4">بقیه تصاویر در ادامه مطلب&nbsp;</font></div> text/html 2018-06-15T08:11:02+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی نماز عید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر http://dolab.ir/post/132 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/132" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16733621-2093-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام به امامت حجت الاسلام حاج سید محمد طباطبایی شیرازی"></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/132" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16733607-3441-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام "></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16733615-2534-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/132" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16734/16733608-c04e039944f4f988664b5ef21ea77d30-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام "></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/132" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16734/16733605-5288f091c0f2509b820df3d76545eb72-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام "></a></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#cc0000">بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.&nbsp;</font></div> text/html 2018-06-15T07:51:18+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی نماز عید فطر در مسجد مهدیه http://dolab.ir/post/131 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16733572-5656-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد مهدیه دولاب تهران "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16734/16733574-11b927bdfaa56cf0ec7e2b9f5d22717e-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد مهدیه دولاب تهران "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16734/16733571-82dc2e75c336413f365570ffcfa69374-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد مهدیه دولاب تهران "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16733577-3939-l.jpg" alt="نماز عید سعید فطر در مسجد مهدیه دولاب تهران "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://doolab.mihanblog.com/post/131" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000">بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.&nbsp;</font></a></div> text/html 2018-05-21T14:33:24+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی مراسم تشیع پیکر حضرت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی http://dolab.ir/post/130 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16701372-4804-l.jpg" alt="مراسم تشیع استاد اخلاق حضرت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16701389-3397-l.jpg" alt="مراسم تشیع استاد اخلاق حضرت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16701381-5568-l.jpg" alt="مراسم تشیع استاد اخلاق حضرت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16701383-7058-l.jpg" alt="مراسم تشیع استاد اخلاق حضرت آیت الله حاج سید مهدی طباطبایی شیرازی "></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" color="#cc0000" size="4">برای مشاهده بقیه تصاویر به ادامه مطلب بروید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div> text/html 2018-05-17T19:44:02+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی مراسم وداع با حضرت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی http://dolab.ir/post/129 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696857-6893-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696859-2825-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696856-4150-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696858-8574-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696855-1499-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16696854-6476-l.jpg" alt="مراسم وداع با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی شیرازی در حسینه بیت الاحزان "></div><div><br></div> text/html 2017-10-02T16:43:29+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری دهه اول محرم در هیئت بیت الاحزان http://dolab.ir/post/128 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683515" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16397271-3754-l.jpg" alt="عزاداری دهه اول محرم در هیئت بیت الاحزان "></div></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای مشاهده بقیه تصاویر روی عکس بالا کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-02T16:11:21+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری دهه اول محرم در مسجد فاطمیه http://dolab.ir/post/127 <div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683514" target="_blank" title=""><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16398/16397215-7febfd8915186b1e9440b31b3d230263-l.jpg" alt="عزاداری دهه اول محرم در مسجد فاطمیه دولاب تهران "></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-10-01T16:10:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر عاشورا - تکیه چال دولاب تهران http://dolab.ir/post/125 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="text-align: center; display: block; padding-top: 57%;"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0N3Ta/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-10-01T16:05:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر عاشورا - هیئت انصار محمد بن عبدالله http://dolab.ir/post/124 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hQL0R/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-30T15:25:31+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر تاسوعا در هیئت بیت الاحزان http://dolab.ir/post/123 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683376" target="_blank" title=""><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394103-9976-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683376" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394101-6469-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T15:06:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی فلافل نذری در میدان شهید آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) http://dolab.ir/post/122 <div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683374" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394075-7691-l.jpg" alt="فلافل نذری در میدان شهید آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) "></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683374" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394082-6865-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T14:39:34+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری شب تاسوعا در تکیه میان دولاب تهران http://dolab.ir/post/121 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683372" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394042-1214-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div>