دولاب تهران سایت «دولاب تهران» در محرم سال 1431 قمری (1388 شمسی) با هدف انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی محله دولاب فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون زیر نظر «موسسه فرهنگی تکامل» با مدیریت «مهدی ابوطالبی» فعالیت می‌نماید. ارتباط با مدیر سایت: 09015728764 (تلگرام و پیامک) http://dolab.ir 2018-04-25T01:46:57+01:00 text/html 2017-10-02T16:43:29+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری دهه اول محرم در هیئت بیت الاحزان http://dolab.ir/post/128 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683515" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16397271-3754-l.jpg" alt="عزاداری دهه اول محرم در هیئت بیت الاحزان "></div></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای مشاهده بقیه تصاویر روی عکس بالا کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-02T16:11:21+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری دهه اول محرم در مسجد فاطمیه http://dolab.ir/post/127 <div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683514" target="_blank" title=""><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16398/16397215-7febfd8915186b1e9440b31b3d230263-l.jpg" alt="عزاداری دهه اول محرم در مسجد فاطمیه دولاب تهران "></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-10-01T16:10:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر عاشورا - تکیه چال دولاب تهران http://dolab.ir/post/125 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="text-align: center; display: block; padding-top: 57%;"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0N3Ta/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-10-01T16:05:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر عاشورا - هیئت انصار محمد بن عبدالله http://dolab.ir/post/124 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hQL0R/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-30T15:25:31+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری ظهر تاسوعا در هیئت بیت الاحزان http://dolab.ir/post/123 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683376" target="_blank" title=""><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394103-9976-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683376" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394101-6469-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T15:06:11+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی فلافل نذری در میدان شهید آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) http://dolab.ir/post/122 <div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683374" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394075-7691-l.jpg" alt="فلافل نذری در میدان شهید آیت الله سعیدی (میدان غیاثی) "></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683374" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394082-6865-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T14:39:34+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری شب تاسوعا در تکیه میان دولاب تهران http://dolab.ir/post/121 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683372" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394042-1214-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T14:00:33+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی نذری‌سرای خیابان شهید آیت الله سعیدی http://dolab.ir/post/120 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683369" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394014-6306-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683369" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394022-2700-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683369" target="_blank" title=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16394015-5634-l.jpg" alt=""></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-30T08:23:46+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی استقبال از عزاداران حسینه عسکری در تکیه چال دولاب http://dolab.ir/post/119 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/E26MV/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-29T16:11:25+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی استقبال از عزاداران حسینی در تکیه میان دولاب تهران http://dolab.ir/post/118 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/cR4QB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-29T16:02:10+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی نخل دولاب در روز عاشورا http://dolab.ir/post/117 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6P3Jo/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-29T15:58:02+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی فیلم: عزاداری روز عاشورا در امامزاده اهل بن علی http://dolab.ir/post/116 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/d7kwj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-29T15:55:06+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی فیلم: دمامه زنی در روز عاشورا در آستان چهل تن دولاب تهران http://dolab.ir/post/115 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/HtfwU/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-09-29T15:39:07+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری هیئت انصارالعباس دولاب تهران در تکیه عسکری دولاب تهران http://dolab.ir/post/113 <div><a href="http://www.lenzor.com/dolab/683297" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16392642-8268-l.jpg" alt="عزاداری هیئت انصارالعباس دولاب در تکیه عسکری دولاب تهران "></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-09-29T14:54:27+01:00 dolab.ir مهدی ابوطالبی عزاداری هیئت انصارالعباس دولاب تهران در تکیه چال http://dolab.ir/post/112 <a href="http://www.lenzor.com/dolab/683292" target="_blank" title=""><div><br></div> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16392581-2542-l.jpg" alt="عزاداری هیئت انصارالعباس دولاب تهران در تکیه چال "></a><div></div>